HISTORIAMME

Glitterin perustaja Sven-Axel Svensson avasi 70-luvulla pienen tupakkakaupan Söderköpingiin. Eräänä päivänä asiakas kysyi, myytiinkö kaupassa kaulakoruja. Siitä syntyi idea harjoittaa tukkukauppatoimintaa korujen alalla. Vuonna 1992 Sven-Axel kehitti tukkukauppatoimintaansa ja avasi ensimmäisen Glitter-myymälän, mikä oli Glitter-ketjun alku. Sven-Axel menehtyi vuonna 1999 ja yrityksen osti sijoitusyhtiö KF Invest.

Glitterin osti vuonna 2004 ruotsalainen konserni Bergendahl & Son AB, joka on Bergendahl-Mylonopoulos –perheen kolmannessa ja neljännessä polvessa omistama kauppahuone. Glitteristä tuli siis jälleen perheyhtiö. Konserni on Ruotsin viidenneksi suurin vähittäiskauppayhtiö.

Vuonna 2019 Glitterillä on noin 180 myymälää neljässä eri maassa.

ARVOMME

Koko konsernin työtä ohjaavat arvomme, jotka toimivat sisäisenä kompassinamme. Ne ohjaavat toimintaamme, mielipiteitämme ja asenteitamme. 

  • Olemme edelläkävijöitä ja uskallamme erottua joukosta.
  • Olemme sosiaalisesti vastuullisia ja välitämme ympäristöstämme.
  • Olemme toiminnassamme pitkäjänteisiä ja pyrimme jatkuvuuteen.
  • Teemme voittoa saadaksemme lisää resursseja.

Lue lisää osoitteesta www.bergendahls.se

 

GLITTERIN YMPÄRISTÖ JA SOSIAALINEN VASTUU

 

Kannamme suuren sosiaalisen vastuun ja vaalimme ympäröivää maailmaamme. Otamme vastuun siitä, kuinka toimintamme vaikuttaa ihmisiin ja ympäristöön, mikä on edellytys kasvulle ja kannattavuudelle.

 

Glitter International AB ottaa vastuun tuotteiden valmistuksesta. Kaikkia työntekijöitä, jotka valmistavat Glitterin markkinoimia ja myymiä tuotteita,  kohdellaan oikeudenmukaisesti ja heidän työolojensa tulee olla asianmukaiset. Tavarantoimittaja vastaa siitä, että näitä ehtoja noudatetaan omalla ja alihankkijoiden työpaikoilla. Glitter International AB:n tavarantoimittajille ja alihankkijoille asetettuihin vaatimuksiin kuuluvat muun muassa hyvät työolosuhteet, syrjintäkielto, järjestäytymisvapaus, lapsityövoiman käyttökielto, kunnollinen työympäristö, palkka, työaika ja vakuutukset.

 

Glitter International AB:n työntekijöillä ja sen toimeksiannosta myös muilla asiantuntijoilla on milloin tahansa oikeus vierailla tavarantoimittajien ja heidän alihankkijoidensa työpaikoilla tarkastamassa työolosuhteita ja valvomassa työehtosopimusten noudattamista.

 

Meillä on pitkä kokemus korualalta. Tänä aikana olemme kehittäneet ympäristöä säästävän ja kustannustehokkaan logistiikkajärjestelmän, jossa suurin osa kuljetuksista hoidetaan meriteitse.

 

Haluamme suojella ympäristöä, joten myymälämme, konttorimme ja varastomme lajittelevat jätteet (muovi, paperi, palava ja palamaton jäte jne.) niille varattuihin astioihin. Kannustamme henkilökuntaamme aktiivisuuteen kierrätysasioissa ja otamme mielellämme vastaan kehitysehdotuksia ympäristöasioihin liittyen. Pyrimme matkustamaan ympäristötietoisesti.

 

GLITTERIN TOIMINTAOHJE (CODE OF CONDUCT) JA BSCI

 

Glitter on vuodesta 2007 asti kuulunut BSCI:hin, Business Social Compliance Initiativeen, joka on vapaaehtoinen, voittoa tavoittelematon organisaatio. Sen tukikohta on Brysselissä, ja se on laatinut oman toimintaohjeen, joka koskee sosiaalista kontrollia riskialttiissa maissa toimivissa tehtaissa. Lue täältä lisää toimintaohjeestamme.

 

Alla esimerkkejä BSCI:n toimintaohjeesta:

 

- Lait ja asetukset
- Lapsityövoiman kieltäminen
- Pakkotyön kieltäminen
- Syrjimiskielto
- Ohje palkoista ja ansioista
- Ylityösäännöt
- Terveys- ja vakuutusvaatimukset
- Työympäristövaatimukset
- Oikeus kuulua ammattiyhdistykseen
- Ympäristövaatimukset

 

Lue lisää BSCI:n kotisivuilta: www.bsci-intl.org