Tietosuojakäytäntö


Glitterissä suojaamme yksityisyyttäsi ja pyrimme aina korkeaan tietosuojaan (emme esimerkiksi koskaan myy henkilötietojasi toiselle yritykselle). Tässä yksityisyydensuojakäytännössä kerromme kuinka keräämme ja käytämme henkilötietojasi, mitkä ovat sinun oikeutesi ja kuinka soveltaa niitä. On tärkeää että luet ja ymmärrät yksityisyydensuojakäytäntömme ja tunnet olosi turvalliseksi henkilötietojasi käsitellessämme. Olet aina lämpimästi tervetullut ottamaan meihin yhteyttä mikäli sinulla herää asian tiimoilta kysymyksiä.

Mikä on henkilötieto ja mitä henkilötietojen käsittely tarkoittaa?

Henkilötiedot ovat kaikenlaisia tietoja, joita voidaan välittömästi tai välillisesti liittää fyysiseen, elossa olevaan henkilöön. Esimerkiksi tietokoneessa käsiteltävät kuvat ja äänitallenteet voivat olla henkilötietoja, vaikka nimiä ei olisi mainittu. Salatut tiedot ja erilaiset sähköiset tunnukset (esim. IP-numero) ovat henkilötietoja, jos ne voidaan yhdistää luonnollisiin henkilöihin.

Henkilötietojen käsittely tarkoittaa kaikkea henkilötietoihin liittyvää käsittelyä. Jokainen henkilötietoihin liittyvä toiminta muodostaa käsittelyn, riippumatta siitä tapahtuuko toiminta automaattisesti tai ei. Esimerkkejä tavallisista henkilötietojen käsittelystä ovat keruu, rekisteröinti, organisointi, koostaminen, tallennus, käsittely, siirto ja poisto.

Kuka on vastuussa keräämistämme henkilötiedoista?

Glitter International AB, y-tunnus 556759-9914, osoite Peter Myndes backe 12, 118 46 Tukholma, Ruotsi on yrityksen käsittelemien henkilötietojen henkilötietovastaava.

Mitä henkilötietoja keräämme sinusta asiakkaana ja miksi?


Tarkoitus

Asiakkaan tilauksen/oston käsittely.

Suoritettavat käsittelyt

Tilausvahvistusten postitukset
Tilauksen / ostotuotteen toimittaminen (mukaan lukien ilmoitukset ja yhteystiedot toimituksen yhteydessä)
Tunnistaminen ja iän tarkistaminen
Asiakkaan maksun hallinnointi (mukaan lukien analyysit, joiden perusteella tarjota asiakkaalle maksuratkaisua, johon mahdollisesti sisältyy asiakkaan maksuhistorian tarkistus sekä luottotietojen tarkistaminen luottotietoyrityksiltä).
Osoitteentarkistus Klarnaa varten Reklamaatioiden- ja takuiden hallinta.

Henkilötietojen kategorioita

Nimi
Henkilötunnus
Yhteystiedot (esim. osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
Maksuhistoria
Maksutiedot
Luottotietojen tarkistus luottotietoyrityksiltä
Ostotiedot (esim. tilattu tuote tai muu toimitusosoite)
Ostohistoria
Tilausnumero
Jäsennumero (ainoastaan jäsenostoissa)
IP-osoite Käyttäjätiedot ”Omille sivuille”

Oikeusperusta: Asiakkaan kanssa tehdyn ostosopimuksen loppuunsaattaminen Henkilötietojen kerääminen on tarpeellista voidaksemme täyttää ostosopimuksen mukaiset velvoitteet. Jos tietoja ei ole annettu, velvoitteita ei voida täyttää, ja meidän on evättävä ostoksesi.

Säilytysaika: Ostotapahtuman päättymiseen (mukaan lukien toimitus ja maksusuoritus) ja 36 kk tämän jälkeen.


Tarkoitus

Asiakkaan käyttäjätilin hallinnointi ja hallinta

Suoritettavat käsittelyt

Sisäänkirjautumisen luominen verkkosivustolla
Ostoskoriin ja ostoon liittyvien tietojen tallentaminen
Mahdollisuus tallentaa suosikit/toivelista
Palvelujemme käytön yksinkertaistaminen (esim. suosikkien tallennustoiminto helpottaa ostosten tekemistä jatkossa tai muistutustoiminto digitaalisiin ostoskoreihin jääneistä/hylätyistä tuotteista).

Henkilötietojen kategorioita

Nimi
Henkilötunnus
Yhteystiedot (esim. osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
Ostohistoria
Profiilin asetukset
Hankinta- ja käyttäjälähtöiset tiedot
Henkilökohtaisten asetustesi ja valintojesi käsittely

Oikeusperusta: Oikeutetut edut – Käsittely on tarpeellista voidaksemme täyttää sinun ja meidän oikeutetut edut käyttäjätilin hallinnointiin ja hallintaan.

Säilytysaika: Käyttäjätilin sulkemiseen (joka voi tapahtua manuaalisesti tai automaattisesti, käyttäjätilin passiivisuudesta johtuen 36 kuukauden aikana).


Tarkoitus

Tuotteiden ja tarjousten edistämiseksi

Suoritettavat käsittelyt

Palvelujen mukauttaminen entistä käyttäjäystävällisemmäksi
Tuotesuositusten mukauttaminen
Mainonnan uudelleenkohdistaminen
Tietojen tallentaminen ja hakeminen evästeiden avulla tilastostatistiikkaa varten
Tietojen tallentaminen ja hakeminen evästeiden kautta, verkkosivun asetuksiesi hallinnointia varten
Räätälöity verkkomainonta kolmannen osapuolen kautta
Muistutus unohdetuista/hylätyistä digitaalisista ostoskoreista
Suoramarkkinointi sähköpostin, tekstiviestin tai sosiaalisen median kautta

Henkilötietojen kategorioita

Nimi
Henkilötunnus
Yhteystiedot (esim. osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
Ostohistoria
Asuinpaikka
Profiilin asetukset
Evästeet
Tiedot lapsista (jotka olet itse ilmoittanut)
Profiili sosiaalisissa medioissa
Hankinta- ja käyttäjälähtöiset tiedot (esim. napsautukset ja vierailuhistoria)
Jäsennumero

Oikeusperusta: Oikeutetut edut – Käsittely on tarpeellista voidaksemme täyttää sinun ja meidän oikeutetut edut voidaksemme markkinoida tuotteita ja palveluita.

Säilytysaika: Keräämisestä 36 kuukautta eteenpäin tai kunnes jäsenyys päättyy (joka voi tapahtua manuaalisesti tai automaattisesti 36 kuukauden jälkeen).


Tarkoitus


Kilpailujen ja tapahtumien toteuttamiseen ja hallintaan kommunikoida osallistujien kanssa ennen tapahtumaa tai kilpailun jälkeen (esim. Ilmoitusten vahvistaminen, kysymykset tai arvioinnit)

Suoritettavat käsittelyt

Tunnistaa osallistujat ja tarkistaa osallistujien ikä Nimetä voittajat ja välittää palkinnot

Henkilötietojen kategorioita

Nimi
Ikä tai syntymäaika
Yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite)
Annetut yhteystiedot kilpailuun liittyen
Annetut yhteystiedot tapahtumaan liittyen
Profiilit sosiaalisissa medioissa

Oikeusperusta: Oikeutetut edut - Käsittely on tarpeellista voidaksemme täyttää sinun ja meidän oikeutetut edut voidaksemme käsitellä kilpailuun ja/tai tapahtumaan osallistumistasi.

Säilytysaika: Kilpailun/tapahtuman ajan (mukaan lukien mahdolliset arvioinnit) ja 36 kuukautta tämän jälkeen.


Tarkoitus


Jotta voitaisiin estää palvelun väärinkäyttö tai estää, ehkäistä ja tutkia yritykseen kohdistuvia rikoksia.

Suoritettavat käsittelyt

Mahdollisten petosten tai muiden rikosten ehkäiseminen ja tutkiminen (esimerkiksi tapahtumien ilmoittaminen myymälässä).
Roskapostin, phishingin, häirinnän, luvattoman kirjautumisen käyttäjätileihin tai minkä tahansa muun lailla, tai osto- jäsen- tai palvelusopimuksissamme kielletyn toiminnan ehkäisemiseen.
Suojata ja parantaa IT-ympäristöä hyökkäyksiltä ja tunkeutumisilta.

Henkilötietojen kategorioita

Kameravalvonnan videotallenteet
Hankinta- ja käyttäjälähtöiset tiedot (esim. klikkaus- ja vierailuhistoria)
Käytettäviin laitteisiin ja niiden asetuksiin (kuten kieliasetukset, IP-osoite, selaimen asetukset, aikavyöhyke, käyttöjärjestelmä, näytön tarkkuus ja alusta) liittyvät tekniset tiedot
Tietoja digitaalisten palvelujen käyttämisestä

Oikeusperusta: Oikeudellinen velvoite (jos sellainen on) tai oikeutettu etu. Jos lakisääteistä velvoitetta ei ole, käsittely on tarpeellista oikeutetun edun turvaamiseksi palvelun väärinkäytön ehkäisyyn tai yritykseen kohdistuvien rikkomusten estämiseen, ehkäisyyn ja tutkimiseen.

Säilytysaika: Tutkinnan ajan tai 38 kuukauden ajan.


Tarkoitus

Oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi

Suoritettavat käsittelyt

Laillisten velvoitteiden noudattaminen lakien, tuomioiden tai hallituksen päätösten mukaisesti.
Tällaiset vaatimukset voivat esimerkiksi viitata tuotevastuuta ja tuoteturvallisuutta koskeviin vaatimuksiin, kuten viestinnän ja tiedon antamiseen yleisölle ja asiakkaille tuotteen hälytyksissä ja tuotepalautuksissa, esimerkiksi jos kyseessä on viallinen tai terveydelle haitallinen tuote tai kirjanpitolain tai rahanpesua koskevan lain edellyttämässä määrin, ja se voidaan osoittaa yksilölle.

Henkilötietojen kategorioita

Nimi
Ikä tai syntymäaika
Yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite)
Maksuhistoria
Maksutiedot
Kirjeenvaihto
Ostohistoria (esim. ostoajankohta, ostopaikka, mahdolliset virheet/valitukset)

Oikeusperusta: Oikeudellinen velvollisuus - Tämä henkilötietojen kerääminen on lakisääteinen.

Säilytysaika: Keräämisestä ja 36 kk tämän jälkeen.


Tarkoitus

Asiakaspalvelu-kysymysten käsittelemiseksi

Suoritettavat käsittelyt

Viestintä ja vastaaminen asiakaspalvelukysymyksiin (puhelin- ja digitaalikanavien kautta, mukaan lukien sosiaalinen media)
Asiakkaan tunnistaminen
Valitusten ja tukitapausten tutkiminen
Valitusten käsittely

Henkilötietojen kategorioita

Nimi
Ikä tai syntymäaika
Yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite)
Ostotiedot (esim. tilausnumero, ajankohta, ostopaikka ja mahdolliset virheet/valitukset)
IP-osoite
Profiilit sosiaalisissa medioissa
Kirjeenvaihto, joka muun muassa voi sisältää terveystietoja (esim. allergiset reaktiot)
Ostohistoria (esim. ostoajankohta, ostopaikka)
Käytettyjen laitteiden tekniset tiedot ja asetukset (kuten kieliasetukset, IP-osoite, selaimen asetukset ja alusta)

Oikeusperusta: Oikeutettu etu – Käsittely on tarpeellista oikeutetun etusi täyttämiseksi asiakaspalvelun tarjoamiseen.

Säilytysaika: Kunnes asiakaspalvelutapahtuma päättyy (joka voi tapahtua manuaalisesti tai automaattisesti, käyttäjätilin passiivisuudesta johtuen 36 kuukauden aikana).


Tarkoitus

Jotta voisimme arvioida, kehittää ja parantaa palveluitamme, tuotteitamme ja järjestelmiä asiakaskunnalle yleisesti.

Suoritettavat käsittelyt

Palvelujen mukauttaminen käyttäjäystävällisemmiksi, kuten asiakasrajapinnan muuttaminen tietovirran yksinkertaistamiseen, tai asiakkaiden digitaalisissa kanavissa useasti käyttämien toimintojen korostamiseen.
Luoda alustoja tuotteiden ja logistiikkavirtojen parantamiseksi esimerkiksi ennustamalla ostoja, varastoja ja toimituksia.
Luoda alustoja yrityksen tuotevalikoiman kehittämiseen
Luoda alustoja uusien myymälöiden ja varastojen suunnitteluun
Antaa asiakkaille mahdollisuuden vaikuttaa yrityksen tarjoamaan tuotevalikoimaan

Henkilötietojen kategorioita

Ikä
Sukupuoli
Asuinpaikka/oleskelupaikka
Kirjeenvaihto ja palaute koskien palveluitamme ja tuotteitamme
Hankinta- ja käyttäjälähtöiset tiedot (esim. klikkaus- ja vierailuhistoria)
Käytettäviin laitteisiin ja sen asetuksiin (kuten kieliasetukset, IP-osoite, selaimen asetukset, aikavyöhyke, käyttöjärjestelmä, näytön tarkkuus ja alusta) liittyvät tekniset tiedot
Osto- ja tilaushistoria
Asiakastyytyväisyyden ja markkinatutkimuksen tulokset

Oikeusperusta: Oikeutettu etu – Käsittely on tarpeellista meidän ja asiakkaan etujen täyttämiseen voidaksemme arvioida ja kehittää palveluitamme, tuotteitamme ja järjestelmäämme.

Säilytysaika: Keräämisestä ja 36 kk tämän jälkeen.


Tarkoitus


Jäsenyytesi ja siihen liitetyn käyttäjätilin rekisteröintiin, käsittelyyn ja hallintaan

Suoritettavat käsittelyt

Jäsenen rekisteröinti identiteetin ja iän varmentaminen
Oikeiden ja päivitettyjen tietojen ylläpito
Sisäänkirjautumisen luominen verkkosivustolla
Mahdollisuus tallentaa suosikkisi
Palvelujemme käytön yksinkertaistaminen (esimerkiksi suosikkien tallentaminen helpottaa seuraavaa ostokertaa tai muistuttamaan sinua unohdetuista/ hylätyistä digitaalisista ostoskoreista)
Mahdollisuus seurata ostohistoriaa Osoitteenhallinta ulkoisista lähteistä, esimerkiksi: SPAR

Henkilötietojen kategorioita

Nimi
Henkilötunnus
Ikä
Sukupuoli
Yhteystiedot (esim. osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
Ostohistoria
Tiedot lapsista (jotka olet itse ilmoittanut meille)
Jäsennumero
Valittu kanta-asiakasmyymälä
Profiilin asetukset
Yhteystietokanavan valinta

Oikeusperusta: Kanta-asiakasohjelmaan liittyvän sopimuksen loppuun saattaminen
Tämä henkilötietojesi kerääminen on tarpeellista, jotta voimme täyttää sitoumuksemme, jotka sisältyvät kanta-asiakasohjelmaan liittyvään sopimukseen.

Säilytysaika: Jäsenyyden päättymiseen asti (joka voi tapahtua manuaalisesti tai automaattisesti, käyttäjätilin passiivisuudesta johtuen 36 kuukauden aikana).


Tarkoitus

Kanta-asiakasohjelmaan liittyvien tarjousten ja alennusten hallintaan

Suoritettavat käsittelyt

Henkilökohtaisten ja yleisten tarjousten ja etujen luominen
Yleinen viestintä ja viestintä räätälöitynä mieltymyksiisi, inspiraatiota ja tapahtumakutsuja
Tähän tarkoitukseen keräämiemme tietojen analyysi, kuten osto- ja tilaushistoria, ikä, asuinpaikka, määritetyt preferenssit (esimerkiksi tuotteet ja viestintäkanavat sekä asiakastutkimustulokset)
Henkilökohtaisesti räätälöity sisältö, kuten näyttämällä asiaankuuluvia tuotesuosituksia, uutisia, inspiraatioita tai vastaavaa joka helpottaa asioimistasi.

Henkilötietojen kategorioita

Nimi
Henkilötunnus
Yhteystiedot (esim. osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
Jäsennumero
Ostohistoria
Valittu kanta-asiakasmyymälä
Hankinta- ja käyttäjälähtöiset tiedot (esim. klikkaus- ja vierailuhistoria)
Profiilin asetukset, esimerkiksi viestintäkanavien valinta
Tiedot lapsista (jotka olet itse meille ilmoittanut)

Oikeusperusta: Kanta-asiakasohjelmaan liittyvän sopimuksen loppuun saattaminen
Tämä henkilötietojesi kerääminen on tarpeellista, jotta voimme täyttää sitoumuksemme, jotka sisältyvät kanta-asiakasohjelmaan liittyvään sopimukseen.

Säilytysaika: Jäsenyyden päättymiseen asti (joka voi tapahtua manuaalisesti tai automaattisesti, käyttäjätilin passiivisuudesta johtuen 36 kuukauden aikana).


Mistä lähteistä haemme henkilötietojasi?


Antamiesi tietojen tai meidän sinusta keräämiemme tietojen lisäksi ostostesi ja käyttämiesi palveluiden perusteella, voimme myös kerätä henkilötietojasi muualta (kuten kolmannelta osapuolelta). Ne tiedot joita keräämme kolmannelta osapuolelta ovat:

Osoitetietoja julkisista tietueista, varmistaaksemme, että meillä on oikeat osoitetiedot.

Tietoja luottokelpoisuudesta luottoluokituslaitoksilta, pankeilta tai luottotietoyhtiöiltä.

Tietoja sosiaalisista medioista markkinointitarkoitukseen (esimerkiksi julkaissut kuvat leviävät stailausvinkkeinä, tai petostentorjuntatarkoituksessa).


Keiden kanssa voimme jakaa henkilötietosi?


Henkilötietoavustajat

Tapauksissa, joissa meidän on tarjottava palveluitamme, jaamme henkilökohtaisia tietojasi yritysten kanssa, jotka ovat niin kutsuttuja henkilötietoavustajiemme. Henkilötietoavustaja on yritys, joka käsittelee tiedot Glitterin puolesta ja ohjeidemme mukaan. Varmistamme, että henkilötietojasi ei koskaan myydä tai jaeta muiden henkilötietojen ylläpitäjien kanssa markkinointitarkoituksiin.

Henkilötietoavustajamme auttavat meitä seuraavissa asioissa:

Kuljetukset (logistiikkayritykset ja huolitsijat). Maksuratkaisut (korttitapahtumat yritykset, pankit ja muut maksupalveluntarjoajat). Markkinointi (digitaaliset markkinoijat, tulostus ja jakelu, sosiaaliset mediat, mediatoimistot tai mainostoimistot). IT-palveluntarjoajat (yritykset, jotka hoitavat tarvittavat toiminnot, tekninen tuki ja IT-ratkaisujen ylläpito).

Kun henkilötietojasi jaetaan henkilötietoavustajille, tapahtuu se ainoastaan tarkoituksiin jotka ovat yhtenäisiä niiden tarkoitusten kanssa joita varten olemme keränneet tiedot (esimerkiksi ostosopimuksen tai kanta-asiakasohjelmaan kuuluvien jäsenten ehtojen täyttämiseksi). Tarkistamme kaikki henkilötietoavustajamme varmistaaksemme, että he voivat tarjota riittävät takeet henkilötietojen turvallisuudesta ja luottamuksellisuudesta.

Olemme laatineet kirjallisen sopimuksen kaikkien henkilötietoavustajiemme kanssa, joka velvoittaa heidät turvaamaan käsiteltävät henkilötiedot ja sitoutumaan noudattamaan turvallisuusvaatimuksiamme sekä rajoituksia ja vaatimuksia, jotka koskevat henkilötietojen kansainvälistä siirtoa.


Yritykset, jotka ovat itsenäisesti henkilötietovastaavia


Jaamme henkilötietojasi myös tiettyjen yritysten kanssa, jotka ovat itsenäisiä henkilötietovastaavia. Se, että yritys on itsenäisesti henkilötietovastaava tarkoittaa että emme valvo sitä miten yritykselle toimitettuja tietoja käsitellään. Itsenäisiä henkilötietovastaavia joiden kanssa jaamme henkilökohtaisia tietojasi ovat:

Valtion viranomaiset (poliisi, veroviranomaiset tai muut viranomaiset), jos olemme lain mukaan velvollisia tai rikosepäilyn yhteydessä.
Yleistä tavaraliikennettä (logistiikkayritykset ja huolitsijat) hoitavat yritykset.
Maksuratkaisuja tarjoavat yritykset (korttitapahtumat yritykset, pankit ja muut maksupalveluntarjoajat).

Kun henkilötietosi jaetaan yrityksen kanssa, joka on itsenäisesti henkilötietovastaava, sovelletaan asianomaisen yrityksen yksityisyydensuojakäytäntöä ja henkilötietojen hallintaa.


Missä käsittelemme henkilötietojasi?


Pyrimme jatkuvasti siihen että henkilötietojasi käsitellään EU/ETA-alueella ja kaikki omat tietojärjestelmämme sijaitsevat EU/ETA-alueella. Järjestelmällisen tuen ja ylläpidon tapauksissa voimme joutua siirtämään tiedot EU:N /ETA-alueen ulkopuolelle, esimerkiksi jos jaamme henkilötietosi henkilötietoavustajan kanssa, joka joko itse tai alihankkijan välityksellä, perustaa tai tallentaa tietoja EU:n/ETA:n ulkopuolella olevassa maassa. Näissä tapauksissa avustaja voi jakaa vain asiaa koskevat tiedot (esim. lokitiedostot).

Riippumatta siitä, missä maassa henkilötietojasi käsitellään, teemme kaikki kohtuulliset oikeudelliset, tekniset ja organisatoriset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että suojelun taso on sama kuin EU/ETA-alueella. Tapauksissa, joissa henkilötietoja käsitellään EU: n/ ETA: n ulkopuolella, suojelun taso taataan joko EU: n komission päätöksellä, että kyseinen maa takaa riittävän suojan tai käyttää niin sanottuja asianmukaisia suojelutoimenpiteitä. Esimerkkejä sopivista suojelutoimenpiteistä ovat vastaanottajamaan hyväksytyt käytännesäännöt, vakiosopimuslausekkeet, sitovat yrityksen sisäiset säännöt tai yksityisyyden suoja (Privacy Shield).


Kuinka kauan tallennamme henkilötietojasi?


Emme koskaan tallenna henkilötietojasi kauemmin kuin kunkin tarkoituksen kannalta on tarpeen. Katso tarkempia tietoja kunkin käyttötarkoituksen säilytysajoista.


Mitkä ovat oikeutesi?


Pääsyoikeus

Haluamme olla avoimia ja läpinäkyviä siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi. Jos haluat perehtyä sinua koskevaan henkilötietojen käsittelyyn, sinulla on oikeus pyytää tietoja. Sinulla on myös oikeus saada sähköinen kopio käsittelemistämme henkilötiedoista, jos teet hakemuksen sähköisesti. Jos saamme pyynnön pääsystä tietoihin voimme pyytää lisätietoja siitä, mitä tietoja haluat nähdä ja varmistaa että toimitamme tiedot oikealle henkilölle.

Oikeus oikaisuun

Sinulla on oikeus pyytää, että henkilötietosi korjataan, jos tiedot ovat virheellisiä. Sinulla on myös oikeus täydentää puutteellisia henkilötietoja ilmoitetussa tarkoituksessa.

Oikeus poistoon

Sinulla on oikeus pyytää käsittelemiemme henkilötietojesi poistamista: Tiedot eivät enää ole tarpeellisia tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai käsitelty. Sinä vastustat oikeutetun edun mukaista etutasapainoa, jonka Glitter on tehnyt, ja vaa`assa painavammalta Gritteriltä puuttuu oikeutettu etu. Sinä vastustat käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Henkilötiedot on poistettava, jotta ne täyttäisivät Glitterin oikeudellisen velvoitteen. Henkilökohtaisia tietoja on kerätty lapsesta (alle 13-vuotiaille), josta sinulla on vanhempainvastuu ja kerääminen on tehty tietoyhteiskunnan palvelujen (esim. sosiaalisen median) tarjoamisen yhteydessä.

Jos pyydät henkilötietojen poistamista, emme välttämättä aina voi vastata pyyntöösi, muun muassa jos: Käsittely on välttämätöntä, jotta joku voi käyttää mielipiteen ja tiedon vapautta. Täyttää meihin kohdistuva oikeudellinen velvoite. Oikeudellisten vaatimusten määrittämiseksi, valvomiseksi tai puolustamiseksi.

Rajoitusoikeus

Sinulla on oikeus pyytää, että henkilötietojesi käsittely on rajoitettua. Ilmoitamme sinulle henkilötietojen käsittelyn rajoittamisen päättymisestä.

Oikeus vastustaa tiettyä käsittelyä:

Oikeutettu etu:
Sinulla on oikeus vastustaa käsittelyjä, jotka perustuvat oikeutettuun etuumme, mikäli sinulla on henkilökohtaisia syitä tilanteeseen. Voimme kuitenkin edelleen käsitellä tietojasi, vaikka vastustat käsittelyä, mikäli meillä on käsittelyyn pakottavia oikeutettuja syitä, jotka ovat tärkeämpiä kuin yksityisyysetusi.

Suoramarkkinointi:
Sinulla on mahdollisuus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten. Oikeus vastustaa käsittää myös suoramarkkinointitarkoituksiin suoritetun henkilötietojen analyysejä. Jos vastustat suoramarkkinointia, lopetamme henkilötietojesi käsittelyn tähän tarkoitukseen, kuten myös kaiken tyyppiset suoramarkkinointitoimet. Luonnollisesti sinulla on mahdollisuus kieltäytyä mistä tahansa postista ja henkilökohtaisista tarjouksista tietyissä kanavissa. Voit esimerkiksi saada meiltä tarjouksia vain sähköpostitse, mutta et tekstiviestinä. Tässä tapauksessa sinun ei pidä vastustaa henkilötietojesi käsittelyä koska meillä on vaikeuksia arvioida, mikä markkinointi on sinulle tärkeä.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Sinulla on oikeus saada jäsennellyssä muodossa (tietojen siirrettävyys) kopio niistä henkilötiedoista jotka koskevat sinua ja joissakin tapauksissa siirtää nämä tiedot toiselle henkilötietovastaavalle. Oikeus tietojen siirrettävyyteen käsittää vain niitä tietoja, jotka olet toimittanut meille, ja joita käsittelemme tiettyjen oikeusperustojen tuella, kuten sopimus kanssasi.


Kuinka käsittelemme henkilötunnusta?


Käsittelemme henkilötunnustasi vain, jos se on selkeästi tarpeen tarkoitukseen, välttämätöntä turvallisen tunnistamisen kannalta tai jos on olemassa jokin muu merkittävä syy. Vältämme aina henkilötunnuksen käyttöä niin paljon kuin mahdollista ja pyrimme sen sijaan käyttämään, syntymäpäivääsi, mikäli se tarkoituksen kannalta on mahdollista.


Kuinka käsittelemme evästeitä?


Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka on tallennettu kävijän tietokoneeseen ja joita voidaan seurata kävijän sivustossa. Glitter.fi:ssä käytämme seuraavia evästeitä:

1) Sessionscookies (väliaikainen eväste, jota käytetään vain istunnon aikana).
2) Kestävät evästeet (evästeet ovat jäljellä tietokoneellasi, kunnes poistat ne tai ne kunnes ne vanhentuvat).
3) Esi-evästeet (vierailemasi verkkosivuston määrittämät evästeet).
4) Kolmannen osapuolen evästeet (evästeet, jotka on määritetty muusta verkkosivustosta kuin missä vierailet).

Samankaltaiset tekniikat (tekniikoita, jotka tallentavat tietoja selaimessa tai laitteessa samalla tavoin kuin evästeet).

Käytämme evästeitä parantaaksemme tarjoamiamme palveluita. Jotkut palveluistamme tarvitsevat evästeitä, jotta sivusto toimisi kunnolla, kun taas muut evästeet parantavat palveluita sinulle. Käytämme evästeitä analyyttisiin tietoihin liittyen palvelujemme käyttämiseen ja toimintojen, kuten sijainnin ja muiden tehtävien tallentamiseen. Käytämme myös evästeitä kohdistamaan sinulle tärkeää ja asianmukaista markkinointia.

Voitko hallita evästeiden käyttöä itse?

Selaimesi tai laitteen avulla voit muuttaa evästeiden käytön ja laajuuden asetuksia. Siirry selaimen tai laitteen asetuksiin, jos haluat lisätietoja evästeiden asetusten muuttamisesta. Esimerkkejä asioista, joita voit säätää ovat kaikkien evästeiden estäminen, ainoastaan ensimmäisen osapuolen evästeiden hyväksyminen tai evästeiden poistaminen, kun suljet selaimen. Huomioi, että jos evästeet on poistettu käytöstä tai poistettu kokonaan, kaikki sivun ominaisuudet eivät välttämättä toimi oikealla tavalla, esimerkiksi et ehkä voi käydä tietyissä sivuston osissa tai et ehkä voi vastaanottaa räätälöityjä tietoja kun vierailet sivuillamme.


Kuinka henkilötietojasi suojellaan?


Käytämme IT-järjestelmiä salassapitovelvollisuuden, yksityisyyden ja henkilötietoihin pääsyn suojaamiseksi. Olemme toteuttaneet erityisiä turvatoimenpiteitä henkilötietojesi suojaamiseksi luvattomalta tai perusteettomalta käsittelyltä (kuten luvattomalta käytöltä, häviämiseltä, tuhoamiselta tai vahingoittumiselta). Vain ne henkilöt, joiden on välttämätöntä käsitellä henkilötietojasi voidaksemme täyttää ilmoittamamme tarkoitukset, voivat käsitellä niitä.


Mitä tarkoittaa se että Tietosuojan tarkastuslaitos on valvontaviranomainen?


Tietosuojan tarkastuslaitos on vastuussa lakien soveltamisen valvonnasta, ja henkilö joka katsoo, että yritys hoitaa henkilötietoja virheellisesti, voi toimittaa valituksen tietosuojatarkastuslaitokselle.


Miten voit parhaiten ottaa meihin yhteyttä tietosuojaa koskevissa kysymyksissä?


Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä tai jos haluat käyttää joitakin niistä oikeuksista, jotka olemme kuvanneet kohdassa "Mitkä ovat oikeutesi?", olet lämpimästi tervetullut ottamaan yhteyttä osoitteeseen dataskydd@glitter.se.

Voimme tehdä muutoksia yksityisyydensuojakäytäntöön. Päivitetty yksityisyydensuojakäytännön versio on aina saatavilla tällä sivustolla. Päivityksistä, jotka ovat ratkaisevia henkilötietojesi käsittelyssä (kuten määriteltyjen tarkoitusten tai Henkilötietojen kategorioiden muuttaminen) tai päivityksiä, jotka eivät ole ratkaisevia, mutta jotka saattavat olla ratkaisevan tärkeitä sinulle, saat tietoa osoitteesta glitter.fi.

Kirjaudu sisään
Valitse maa
SWE NOR DEN FIN